Förpackningsproduktion består av många delar och alla delarna är lika viktiga. Vi har stor erfarenhet och kapacitet i huset och har byggt upp ett nätverk av specialister runt oss för övriga delar i produktionen.

Du kan med förtroende låta oss bli din samarbetspartners när det gäller allt från idé och design till tryck och lagerhållning. Eller för den del i produktionen som passar just dig och ditt företag.