En bra förpackning är mycket mer än en låda.
Det är många krav som måste tillfredställas.
Den ska skydda, sälja varumärke, förmedla budskap, var enkel att packa i, transportera och exponera, tillräckligt stor men inte för stor...
Den kan ha många former och format och vara gjord av olika material.
Målet är att förpackningen alltid ska vara optimal.

Vi hjälper dig gärna att skissa på olika förpackningslösningar och idéer.